Provozní řád

Provozní řád určuje základní práva a povinnosti každého uživatele počítačové sítě CD-Net.

Platná od 1.3.2007.


Povinnosti člena

 1. nesmí provozovat nelegální aktivity přes síť CD-Net.
 2. nesmí záměrně přetěžovat síť CD-Net. K omezení rychlosti stahování může pužít např. Free Download Manager.
 3. je povinen zajistit aby každé jeho zařízení, které používá přidělenou IP adresu, bylo dostupné pomocí příkazu ping.
 4. je odpovědný za případné škody, které způsobí prostřednictvím sítě CD-Net
 5. platit včas členský příspěvek
 6. nesmí v době od 8:00 do 23:00 provozovat žádný P2P přenos !!!

Práva člena

 1. Člen má právo podílet se na rozvoji sitě CD-Net
 2. Člen má právo časově neomezeně užívat síť CD-Net.

Nedodržování povinností

 1. Jestliže člen poruší své povinnosti, může mu být snížena rychlost, omezen přístup na některé služby, nebo úplně zakázaný přístup do sítě CD-Net. V takovém to případě bude vždy předem upozorněn.
 2. Způsob upozorňování členů

  Člen bude upozorněn výzvou. Za výzvu se považuje elektronická nebo SMS zpráva, telefonická nebo osobní domluva.

Hlášení poruch

 1. Jakékoliv problémy s počítačovou sítí CD-Net ohlašuje člen osobám uvedených na stránce: kontakty. Před ohlášením poruchy je však povinen ověřit, zda závada nespočívá v jeho zařízení.